Naar meer biodiversiteit in sloten veenweidegebied

De ’natte dooradering’ van het landelijk gebied, met meer dan driehonderdduizend kilometer aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel in beheer bij agrariërs. Doel van het Agrarisch- en Landschapsbeheer ( ANLb ) is om deze ‘natte dooradering’ meer voor biodiversiteit in te zetten. Kennisnetwerk OBN ontwikkelde voor sloten in het veenweidegebied een dashboard dat toont welke partijen invloed (kunnen) uitoefenen en een stappenplan.

Verder lezen zie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27706

Tekst en foto: www.naturetoday.com