Oproep; doe mee aan Burgeronderzoek waterkwaliteit

Samen waterkwaliteit onderzoeken

Binnenkort start het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ weer. Dit is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek door in de buurt het doorzicht van het water in sloten, singels en plassen te meten, de aanwezigheid van waterplanten en waterdiertjes te bekijken, enzovoort. Speciaal voor natuurorganisaties, amateurwetenschappers en watergerelateerde verenigingen is er dit jaar de mogelijkheid om een ‘supermeetkit’ aan te vragen. In de superkit zit informatie en materiaal om nitraat/fosfaatmonsters te nemen en om extra onderzoek te doen naar waterplanten en -dieren.

Het landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit start donderdag 10 juni a.s. ‘Vang de watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu waaraan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard deelneemt, samen met nog negen waterschappen. In deze gebieden wil de organisatie natuurlijk graag veel metingen ontvangen, zodat we een beter beeld krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren in Schieland en de Krimpenerwaard.

Leden van de NVWK kunnen de supermeetkit aanvragen via de volgende link; https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/meetkit-aanvragen-aw.

Voor meer informatie zie https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/

Bron tekst Natuur en Milieu, foto: NVWK