Melden van gevonden dode vogels en dieren

Heb je een dode vogel of ander wild dier gevonden? Geef deze dan door via het online meldpunt van SOVON.

Het verzamelen van meldingen van dode wilde dieren geeft een indruk van de ‘normale’ patronen van sterfte. In welke periode van het jaar leggen vogels het loodje? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken? Dit zorgt ervoor dat we tijdig opvallende sterfte kunnen signaleren. Een plotseling verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. 

Voor meer informatie zie https://portal.sovon.nl/dood

Bron; www.sovon.nl