Enquête: hoe verandert kringlooplandbouw het agrarische landschap?

Om voedsel te blijven produceren binnen de grenzen van de planeet, is een verandering nodig naar kringlooplandbouw. Deze verandering zal effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het het agrarische landschap. Wilt u meedenken over hoe dit toekomstige landschap eruit gaat zien? Dan kunt u meedoen met een nieuw onderzoek van Wageningen University & Research.

Onderzoekers van WUR hebben een enquête opgesteld voor bewoners, (agrarisch) ondernemers, recreanten en andere betrokkenen bij het buitengebied. In de enquête worden een aantal vormen van kringlooplandbouw verbeeld en beschreven. Op basis van deze beelden en beschrijvingen wordt u gevraagd welke aspecten u belangrijk vindt voor de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de opvattingen over de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij grondstoffen en reststromen zoveel mogelijk lokaal (her-)gebruikt worden. Zo kunnen reststromen uit de akkerbouw, tuinbouw en voedingsindustrie dienen als aanvullende voeding in de veehouderij en kan mest van de veehouderij gebruikt worden voor de teelt van gewassen. In de enquête komen vier vormen van kringlooplandbouw naar voren: agrobosbouw, strokenteelt, kleinschalig gemengde landbouw en precisiemelkveehouderij.

De resultaten van de enquête worden gebruikt om ontwerpaanbevelingen op te stellen voor de verandering naar kringlooplandbouw. Deze zullen later dit jaar worden gepubliceerd worden in een onderzoeksrapport.

De enquête is te vinden via www.onderzoekdoen.nl en staat open tot 11 augustus 2021.

Tekst: Michiel Bakx, Wageningen University & Research