Goed nieuws voor de grutto: Aanvalsplan van start door financiële steun minister Schouten

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt met een flinke financiële bijdrage voor het Aanvalsplan Grutto. Het gaat om een bedrag van 5 miljoen euro voor de periode van 2021-2022. Hierdoor kan gestart worden met de uitvoering van het plan.

Voor de periode tussen 2023 en 2027 heeft de minister zich voorgenomen om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Pieter Winsemius, oud-minister en initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto: “Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels”.

Verder lezen zie; https://milieufederatie.nl/nieuws/goed-nieuws-voor-de-grutto-aanvalsplan-van-start/

Tekst: Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland, foto: NVWK