Waarom gaat de wilde eend in aantal achteruit?

Ieder jaar zetten Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek een vogelsoort in de schijnwerpers waar het niet goed mee gaat. 2020 was het Jaar van de Wilde Eend. Want hoewel nog steeds erg algemeen, ze nemen al jaren langzaam af in Nederland. Het vermoeden bestond dat er niet genoeg kuikens groot worden om de populatie op peil te houden. Met uw hulp hebben Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek dat onderzocht.

De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia geleidelijk steeds minder werden. Sinds 1990 is ongeveer een derde van onze broedpopulatie verdwenen, nadat het ze tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog voor de wind ging. Waar dat door komt is niet goed bekend. De donzige kuikentjes zouden wel eens het antwoord kunnen geven. Worden er wel genoeg volwassen om de populatie in stand te houden?

Verder lezen zie: https://www.vogelbescherming.nl/

Bron tekst: Vogelbescherming, foto: Erik Kleyheeg