Barnsteenslak

Barnsteenslakken zijn kleine slakken die algemeen voorkomen. Ze zijn anderhalf á twee centimeter groot. Barnsteenslakken zijn weekdiertjes die leven in en rond water op riet, algen en waterplanten. Het tere huisje is ovaalvormig en heeft de kleur van barnsteen. Geregeld is de barnsteenslak slachtoffer van een parasitair wormpje. Dinand en zijn moeder stuurden een foto van zo’n geïnfecteerde slak, want ze vonden de slak met zijn pulserende tentakels er uit zien als een ‘alien’, een buitenaards wezen. Dinand maakte ook een filmpje.

In de Waardvogel van september 2021 staat de verdere beschrijving van het leven van de barnsteenslak en de worm. Het filmpje is hier te zien.

Foto header; barnsteenslak door Dinand