Een natuurvriendelijke oever aanleggen? Vraag voor eind maart subsidie aan!

Wie plannen heeft om een groene oever aan te leggen, kan ons om een financiële bijdrage vragen bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (maximaal 90% van de totale kosten). Dat kan nog tot en met 31 maart 2022. Hierna beoordelen ze welke projecten het best kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Ze verstrekken subsidie in volgorde van verwacht nut en beschikbaar budget. In totaal is maximaal 50.000 euro beschikbaar.

Voor par­ti­cu­lie­ren en be­drij­ven in ons ge­bied

De subsidie is voor particulieren en bedrijven, die in het gebied Schieland en de Krimpenerwaard een natuurvriendelijke oever aanleggen. De oever moet minimaal 50 meter lang zijn en onder water minimaal 1 meter breed. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier vind je onderaan deze webpagina.

Na­tuur­vrien­de­lij­ke oe­vers tel­len voor drie

Voor een goede kwaliteit van het water in sloten, singels en plassen is het belangrijk dat er in en om het water verschillende planten en dieren leven. Daarom leggen wij natuurvriendelijke oevers aan als een geleidelijke overgang tussen water en land. Hierop kunnen verschillende plantensoorten gaan groeien. Zo ontstaat een fijne leefplek voor bijvoorbeeld (water)vogels, vissen, insecten en kikkers. Zij kunnen er schuilen, eten vinden, opgroeien en voortplanten. Daarom zegt HHSK: “Natuurvriendelijke oevers tellen voor drie. Ze zijn goed voor de waterkwaliteit, goed voor plant en dier en voor mensen zijn ze fijn om naar te kijken, langs te lopen, fietsen of varen.”