Stop de watercrisis, teken petitie van Natuurmonumenten

Teken de petitie

Er heerst een watercrisis in Nederland. Door vervuiling voldoet minder dan 1% van de wateren aan de Europese eisen voor waterkwaliteit. Dramatisch voor mens en natuur. Samen roepen we de overheid op om eindelijk in actie te komen. Teken nu de petitie!

Rampzalige gevolgen

De kwaliteit van het water in Nederland is ronduit slecht. Door pesticiden en meststoffen. Door verontreiniging, zoals rioolwater en medicijnresten. En door het wegvallen van de toestroom van schoon grondwater. De Nederlandse wateren scoren het slechts van heel Europa. We moeten deze watercrisis stoppen! De natuur kampt tegelijkertijd met watertekort en verdroging, wat desastreus is voor de natuur en biodiversiteit. En ook voor ons mensen. Zelfs ons drinkwater komt onder druk te staan omdat het zuiveren van drinkwater steeds moeilijker wordt. Schoon water vormt de basis van onze voedselvoorziening én van ons drinkwater. De overheid moet nú in actie komen. Maar ondanks grote plannen, blijft de politieke daadkracht uit.

Minder dan 1% van de wateren voldoet aan alle Europese eisen voor waterkwaliteit!

Nederland voldoet niet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water en we hebben nog maar 5 jaar (uiterlijk 2027) om het tij te keren. Als we de doelen niet voor 2027 halen, dreigt verdere schade voor de natuur maar ook andere gevolgen zoals Europese boetes. Het is dus van belang dat de overheid voortvarend aan de slag gaat met de uitvoering van de plannen om de waterkwaliteit en de waterhuishouding te verbeteren. We kunnen ons geen vertraging meer permitteren.

Minder dan 1% van de wateren in Nederland voldoet aan alle Europese normen voor waterkwaliteit. Op sommige plekken verslechtert de waterkwaliteit zelfs. We kampen daarnaast ook met structureel te lage (grond) waterstanden. Hiermee is de watercrisis voor de natuur al in volle gang. Dit blijkt ook uit onderzoek dat Natuurmonumenten in 2022 heeft laten uitvoeren.

Teken hier!

Foto header: krabbenscheer door Dirk Jan Saaltink