Reactie van natuurenmilieufederatie op beleidsbrieven nieuw stikstofbeleid

Het kabinet is zojuist naar buiten gekomen met een serie beleidsbrieven en voorstellen voor het nieuwe stikstofbeleid. Hier de eerste reactie van Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties. 

“Het is bij eerste lezing goed om te constateren dat er onderzoek wordt gedaan naar een nieuw verdienmodel voor boeren. Ook kunnen we met instemming lezen dat er aan het verhogen van het waterpeil prioriteit wordt gegeven en dat er een goede gezamenlijke veenweideaanpak komt. Maar we hebben ook zorgen. Zo kan het voorgenomen landbouwakkoord voor vertraging zorgen.”

Daarbij komt het bij de uitwerking van deze brieven aan op een goede concretisering, waarmee aan de slag kan worden gegaan: “Het is de vraag of de brieven daarin ver genoeg gaan. We nemen de komende dagen daarom de tijd om deze stapel brieven goed te lezen en komen daarna met een langere inhoudelijke reactie. Voor ons blijft daarbij hoe dan ook voorop staan dat we nu écht aan de slag moeten. We hebben geen tijd meer te verliezen. De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem te groot om te blijven hangen in voornemens,” aldus Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.

Bron: https://www.natuurenmilieufederaties.nl/