LiveAtlas challenge van de Vlinderstichting

Vlinderstichting bestaat dit jaar 40 jaar. In samenwerking met SOVON, zij vieren dit jaar hun 50-jarig jubileum met een speciale lustrumchallenge voor vogels, heeft De Vlinderstichiting een 40 weken challenge opgezet voor het tellen van vlinders en libellen in Nederland. Op de kaart zijn verschillende vlinder- en libellenvormen getekend die bestaan uit vakken van 1 vierkante kilometer: de zogenaamde kilometerhokken. Door via LiveAtlas complete vlinder- en libellenlijsten in deze hokken bij te houden, help je om de figuren op de kaart te zetten en doe je waardevolle tellingen. De ‘challenge’ is gestart op de Landelijke Dag van de Vlinderstichting, 4 maart 2023 en loopt 40 weken lang.


Het verzamelen van data is ontzettend belangrijk om te achterhalen hoe het met soorten in Nederland gesteld is. Bij De Vlinderstichting tellen jaarlijks duizenden vrijwilligers vaste routes (meetnetten) en losse waarnemingen. De meetnetten blijven onze eerste prioriteit maar voor iedereen die een keer op pad gaat en losse waarnemingen wil doorgeven vragen we gebruik te maken van de kwartiertelling óf LiveAtlas. Want hierin worden gegevens gebundeld waardoor we er meer informatie kunnen uithalen dan bijvoorbeeld via Waarneming.nl.

Waarom deze challenge?
Door een complete telling te doen en deze als geheel op te slaan, verzamel je onbewust veel meer informatie dan wanneer je dezelfde wandeling maakt en dezelfde waarnemingen elk apart als een losse waarneming opslaat. We weten dan bijvoorbeeld waar je wel hebt gelopen maar niks hebt gezien, en ook dat alle soorten die niet in de telling zitten ook daadwerkelijk niet door jou gezien zijn.

Vlindervormen
Door minstens een halfuur en maximaal anderhalf uur lang in één van de kilometerhokken van de vlinder-, libel-, of rupsfiguur te tellen, kleur je dat hok van de vorm in. De mooiste vorm is om 1 uur lang in een kilometerhok te tellen, maar in sommige zeer open gebieden is dat erg lang, vandaar de wat ruimere tijdsmarge. Hoe meer hokken er zijn geteld, hoe verder de vorm gevuld raakt. Je kunt een kilometerhok in je eentje tellen, maar ook met meerdere tellers op pad gaan. Zo zetten we de vlinders en libellen -letterlijk!- op de kaart. 

Zo doe je mee!

  • Bekijk de methode van tellingen voor LiveAtlas.
  • Kijk op de website van LiveAtlas welke kilometerhokken van de vorm nog niet geteld zijn. Deze hokken kun je in het veld ook in de invoer van de app Avimap zien.
  • Voer een telling van minimaal een halfuur uit in een of meerdere van deze niet-getelde kilometerhokken. Deze worden gevuld op de kaart.
  • Heb je medetellers, voer die dan ook in bij je telling

Waarnemingen doorgeven via de app
In de laatste versie van de apps Avimap en iAvimap kun je de hokken die bij de challenge horen herkennen aan de witte rand. Selecteer die hokken om mee te doen en tel er minstens een half uur.

Heb je de app Avimap nog niet? Download deze dan om mee te doen. Achteraf de telling invoeren op ons invoerportaal kan ook.

Wat kun je winnen?

De veertig mensen die de meeste unieke kilometerhokken hebben geteld ontvangen het nieuwe wandelboek ‘Op zoek naar vlinders en libellen’. Heb je minimaal 15 herhaaltellingen gedaan in hetzelfde kilometerhok, dan ontvang je vier vrolijke vlinderstickers (13×13 cm).
Wie de allermeeste hokken heeft geteld, wint een bootexcursie naar de Weerribben in de vliegtijd van de sierlijke witsnuitlibel in 2024 Ga voor meer informatie over de challenge naar: liveatlas.sovon.nl/liveatlas/result/vlinders40jaar.

Foto header: vrouw bloedrode heidelibel door Harry Verkerk