Schimmels slaan een derde van alle CO2-uitstoot op: mogelijk cruciaal om netto nul te bereiken

Schimmels die in netwerken onder de grond groeien lijken misschien vrij nutteloos, maar dat zijn ze allesbehalve. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze goed zijn voor de opslag van een derde van alle CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen. Mogelijk spelen ze daarom een cruciale rol in onze pogingen om zo snel mogelijk tot de zo gewenste netto nul te komen. 

Maar eerst iets meer over die schimmels. Het gaat om mycelium. Dit is een levend netwerk bestaande uit schimmeldraden, dat zich kilometers kan uitstrekken onder de grond in het bos, maar ze komen ook op andere plekken voor. Mycelia zijn al 450 miljoen jaar overal ter wereld te vinden, maar hebben nog steeds iets mysterieus. Zo schreven we eerder over hoe bomen met elkaar zouden communiceren via deze schimmeldraden. De symbiose tussen planten en schimmels wordt ook wel mycorrhiza genoemd. Allerlei voedingsstoffen worden ondergronds uitgewisseld. Zo absorberen de schimmeldraden mineralen uit de bodem, die ze vervolgens afstaan aan de plant. In ruil daarvoor krijgen ze suikers terug.

Koolstofput
Maar nu terug naar de netto nul. Het was al wel bekend dat de schimmels koolstof uit planten opslaan, maar hoeveel precies, dat was de vraag. En dat blijkt een dikke meevaller. Volgens onderzoekers van de University of Sheffield slaan mycelia meer CO2 op dan de jaarlijkse uitstoot van China, oftewel 36 procent van de totale jaarlijkse uitstoot op de wereld. Een deel hiervan bindt zich aan planten of blijft op een andere manier in de grond achter, zelfs als de schimmeldraden afsterven. Daarmee worden het dus enorme koolstofreservoirs. Het is volgens de wetenschappers dan ook van het grootste belang om mycelia in bosgebied, maar ook onder graslanden en zelfs onder wegen en gebouwen te beschermen en zoveel mogelijk uit te breiden. Ook is er meer onderzoek nodig om te kijken op wat voor manieren we de CO2-opslag in de bodem via mycorrhizale schimmels kunnen vergroten. Wetenschappers noemen dit cruciaal om de klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de wereldwijde biodiversiteit een boost te geven.

Meer lezen https://scientias.nl/schimmels

Tekst: Scientias nieuws over wetenschap en technologie, foto NVWK