Vijftien jaar zwaluwtillen

Het is 15 jaar geleden dat de eerste huiszwaluwtil in Nederland werd geplaatst. De hoop was dat de zwaluwen er massaal zouden gaan broeden en dat de tillen zo een bijdrage konden leveren aan een oplossing voor het gebrek aan nestgelegenheid. Inmiddels staan er ruim 270 zwaluwtillen verspreid over Nederland. Dit levert interessante informatie op voor onderzoekers van Vogelbescherming en SOVON. Lees hier bericht van Vogelbescherming Nederland verder.

Foto: huiszwaluwtil door Max Ossevoort