Gezocht: veilige tussenstop voor de grutto’s

In februari komen de eerste grutto’s in Nederland aan. Sommige zijn al op de weg terug naar ons land, zoals je zelf kan zien via enkele gezenderde grutto’s, een wonder op zich. De meeste hebben overwinterd in West-Afrika en gaan bij ons proberen hun jongen groot te brengen. In Spanje en Portugal maken deze vogels een tussenstop. Twee voor hen belangrijke gebieden zijn de afgelopen jaren onder zware druk komen te staan: de Coto Doñana in Zuid-Spanje en de Taag-monding bij Lissabon. Nieuwe ontwikkelingen lijken iets van vooruitgang te laten zien. De pessimisten zullen nog niet overtuigd zijn. Wat is er aan de hand? Lees hier verder.

Foto: Edwin Valentin