Wolf binnenkort op het kerstmenu?

De beschermde status van de wolf wordt mogelijk aangepast. Zo kopte bijna alle media. Dit op basis van een voorstel van de Europese Commissie om de beschermde status van de wolf van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’ te verlagen. Hiermee wordt het afschieten van de wolf veel gemakkelijker. Maar daarvoor zal eerst wel de Europese Habitatrichtlijn moeten worden aangepast. Deze Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) is door de Europese Raad op 21 mei 1992 vastgesteld en draagt bij aan het waarborgen van de biologische diversiteit in de lidstaten door bescherming van habitats en soorten die van Europees belang zijn. Een belangrijke Europese richtlijn die aan de basis ligt van het natuurbeleid zoals wij dat nu kennen. Een Europese richtlijn die Nederland ook dwingt om die goed toe te passen. Anders had het natuurbeleid er in Nederland waarschijnlijk nog slechter voor gestaan. Lees hier verder.

Foto: pixabay