Natuurorganisaties in de Krimpenerwaard zoeken weidevogelbeschermers

Heb je wat met vogels en altijd al interesse om weidevogels te beschermen? Dan is dit je kans! Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en Weidehof Krimpenerwaard zijn op zoek naar bevlogen vogelaars die zich samen met andere vrijwilligers en de boeren in het gebied willen zetten voor de weidevogels.

Er zijn circa 80 vrijwilligers actief in de polders van de Krimpenerwaard. En dat moeten er meer worden. Er doen in het veenweidegebied steeds meer boeren mee aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en met een grote ambitie. Ze vinden echter niet altijd de tijd om de nesten te zoeken.

Ondanks de grote inspanningen gaat het nog steeds niet goed met de weidevogelstand. De oorzaken zijn divers en het voert hier te ver om ze allemaal te benoemen, maar predatie en schuilmogelijkheden voor kuikens zijn twee belangrijke factoren. Toch zijn er lichtpuntjes en tellen we steeds meer broedparen grutto die kuikens groot weten te brengen. Dat is goed nieuws.

Nederland heeft bovendien de internationale plicht om weidevogels te beschermen, vastgelegd in de Europese Vogelrichtlijn. Dat is omdat het overgrote deel van de Europese grutto- en kievit populatie in Nederland broedt, in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar niet alleen de grutto verdient onze aandacht, ook de tureluur, kievit, scholekster en de slobeend houden we in het vizier. Het is de zogenoemde Big Five van de Krimpenerwaard.

We bieden een superleuke vrijwilligersbaan in een mooie omgeving: de prachtige polder met z’n open veenweidelandschap en smalle slootjes en langgerekte percelen waar melkkoeien grazen. En ja, met in het voorjaar veel weidevogels.

Om de nieuwe vrijwilligers wegwijs te maken in het veld organiseert NVWK samen met De Groene Motor basiscursussen. Die cursussen vinden begin volgend jaar plaats. Je gaat ook met ervaren medewerkers het veld in om de kneepjes van het vak te leren. Denk aan het herkennen van vogels, hun gedrag en je leert hoe je de nesten, die vaak goed zijn gecamoufleerd, kunt vinden. Meer informatie over de cursussen vind je op weidevogel@nvwk.nl Voor algemene informatie kun je bellen/mailen met

Tineke Hoekstra,

Veldcoördinator Weidehof Krimpenerwaard Tineke@collectiefkrimpenerwaard.nl

Foto: Bernard de Jong