De negende stilstandsrapportage natuur

De commissie natuur, landbouw en voedselkwaliteit van de Kamer in nieuwe samenstelling, toonde zich tijdens het debat van 21 december niet of nauwelijks bewust van de stand van zaken in de natuur. Uit de 9e voortgangsrapportage Natuur in Nederland, die vlak voor de kerst uitkwam, blijkt dat er weer geen voortgang is. Misschien moet er een andere naam voor deze jaarlijkse rapportage overwogen worden. Lees hier verder.

Foto: Sarah van de Graaf