Informatiemarkt landelijk gebied Krimpenerwaard op 5 februari

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het landelijk gebied van de Krimpenerwaard en wilt u
erover meedenken? Bezoek dan op maandag 5 februari de informatiemarkt! De informatiemarkt is
van 19.00 tot 22.00 uur in Amicitia, Raadhuisplein 1-5, Lekkerkerk. Agrariërs, inwoners,
natuurbeheerders, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is: u bent van harte welkom!

Wat is er te zien en te horen?
Op 5 februari nemen de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard u mee in de ontwikkelingen en opgaven
op het gebied van landbouw, natuur, water en klimaat. U kunt informatiekramen bezoeken, er zijn
panelgesprekken en er is volop gelegenheid om in gesprek te gaan.


Informatiekramen en gesprekken
Er zijn informatiekramen over onder andere het integreren van natuur en landbouw, de aanleg van
nieuwe natuur, maatregelen om stikstof te beperken en de bodemdaling te remmen en nieuwe
verdienmodellen voor boeren, zoals met kruidenrijk grasland. Diverse boeren en experts delen
inspirerende voorbeelden. Ook kunt u actief deelnemen. Er is alle ruimte voor gesprek en dialoog.
Graag horen we uw ideeën en denkrichtingen voor de toekomst van het landelijk gebied.


Panelgesprekken
Op deze avond zijn er twee panelgesprekken. In het eerste gaat het over de opgaven die op het
gebied afkomen en hoe we hier samen aan werken. Gedeputeerde Frank Rijkaart, wethouder Leo
Barth, hoogheemraad Jos Verdoold en enkele agrariërs uit het gebied wisselen hierover van
gedachten. In het tweede panelgesprek staat toekomstperspectief voor agrariërs centraal en wordt er
nagedacht over nieuwe verdienmodellen. Daarover gaan onder meer de Rabobank , Wim Schippers
van de Veldgids, adviseur Barend Meerkerk en agrariërs in gesprek.


Aanmelden of vragen?
Komt u naar de informatiemarkt? Dan stellen we het op prijs als u zich aanmeldt. Dit kan op
www.krimpenerwaard.nl/landbouw. Hier kunt u ook uw vragen of ideeën aan ons doorgeven.


We zien u graag op 5 februari!


Provincie Zuid-Holland
Gemeente Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Foto: Arie van de Graaf