NVWK pleit voor behoud buitendijks ‘oerbos’

Op 13 februari was er een dialoogtafel van de gemeente Krimpenerwaard over de ontwikkeling van de buitendijkse IHC-locatie (rood omlijnd) te Krimpen aan de Lek. Voor de derde keer stelt een ontwikkelaar een plan op voor woningbouw en recreatie, waarbij een 4 ha oud bosje met het karakter van oerbos zal verdwijnen. Het is zeer vogelrijk, kinderen bouwen er hutten (waar zie je dat nog!), bewoners wandelen er een rondje.

Allereerst was er een presentatie van de ontwikkelcombinatie DBL. Uit piepschuimsessies is naar voren gekomen dat in elk geval het iets hoger gelegen deel van het IHC-bos volgens de plannen van DBL zal worden bebouwd. DBL verwacht in april 2024 de eerste stedenbouwkundige schets.

Daarna was er een presentatie van de heer Marckmann van MooiCrempene (met 600 handtekeningen van ondersteuners). Het plan van MooiCrempene is hieronder weergegeven Het plan van MooiCrempene gaat uit van behoud van het IHC-bos.

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Geel is het gebied waar gebouwd mag worden, blauw gebied mag niet bebouwd worden

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Joke Colijn van de NVWK hield een gloedvol betoog voor behoud van het IHC-bos. Een uniek ooibos, dat verder niet voorkomt in de Krimpenerwaard. Ze heeft een rapport laten opstellen “De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier”, waarin volgens een internationaal gebruikte methode de waarde van het bos wordt berekend.

Het rapport is hier te downloaden: 

Het rijk heeft samen met de provincies in 2020 de Nationale Bossenstrategie opgesteld. Doel: 37.000 ha meer bos in Nederland. De provincie heeft dit uitgewerkt in een provincieplan. Onderdelen van het plan: extra bosaanplant en verplichte compensatie (herplanting) bij het kappen van bos. https://www.zuid-holland.nl. De gemeente Krimpenerwaard wil 10% meer bomen in de gemeente en deelt daarom bomen uit aan bewoners. Het kappen van bos is dus in schrille tegenspraak met het algemene beleid van het rijk, provincie en gemeente.

We blijven het proces kritisch volgen!

Foto header: IHC-bos, door Jaap Graveland