Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst

Het is niet sexy maar raakt ons allemaal: het Europese landbouwbeleid. In jargon heet dit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het gaat om een van de grootste geldpompmachines ter wereld. Dit beleid wordt nu herzien, maar de uitgelekte plannen zijn ronduit alarmerend. Als het aan de drie grootste groepen binnen het Europees Parlement ligt wordt de biodiversiteits- en klimaatcrisis vergroot in plaats van opgelost.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid omvat maar liefst 40% van de hele Europese begroting. 400 miljard euro gaat naar de sector die belast is met de nobele taak ons te voeden, maar die intussen sterk bijdraagt aan het grootste biodiversiteitsverlies sinds het uitsterven van de dinosauriërs. De landbouwsector krijgt subsidie zonder dat daar harde voorwaarden voor een duurzaam bedrijfsvoering aan gekoppeld zijn. Talloze studies laten zien dat sinds 1980 in Europa meer dan 55% procent van de boerenlandvogels is verdwenen. Ook de bijen, vlinders en andere insecten gaan hard in aantal achteruit.

Zie hier het hele bericht van Vogelbescherming Nederland