Bodemdaling Krimperwaard, onderzoeksrapport roept grote vragen op

De Krimpenerwaard is een van de snelst zakkende gebieden van ons land. De belangrijkste oorzaak: veenoxidatie en veeninklinking door het continu verlagen van het peil, voornamelijk om de huidige melkveehouderij te kunnen voortzetten. De gemeente onderkent dat we hier niet eindeloos mee door kunnen gaan en in het coalitie-akkoord staat als doelstelling om in 2022 op 2000 extra ha maatregelen te treffen tegen bodemdaling. Voor gerichte maatregelen liet de gemeente een rapport opstellen door Acacia waarin mogelijke maatregelen worden vergeleken, maar ook de bodemdaling wordt geschat. Wij denken dat deze onderzoekers de bodemdaling onderschatten en hebben dat in een gesprek met de gemeente toegelicht.

“De NVWK denkt dat de Krimpenerwaard gebaat is bij goede gegevens, om een aantal redenen. Er is nu veel politieke aandacht voor bodemdaling en rijk en provincie stellen geld beschikbaar om de bodemdaling te remmen. Lage bodemdalingscijfers rapporteren die de werkelijke bodemdaling onderschatten beperken de mogelijkheden om hier een beroep op te doen. En discussie over cijfers kan een goed gesprek over verduurzaming van de landbouw in de weg zitten.

Jaap Graveland, voorzitter van de NVWK geeft in de Waardvogel van september 2020 een analyse van het rapport van Acacia. Wij vinden dit te belangrijk om dit alleen onze leden aan te bieden en daarom kunt u deze analyse downloaden.

De NVWK denkt dat de Krimpenerwaard gebaat is bij goede gegevens, om een aantal redenen. Er is nu veel politieke aandacht voor bodemdaling en rijk en provincie stellen geld beschikbaar om de bodemdaling te remmen. Lage bodemdalingscijfers rapporteren die de werkelijke bodemdaling onderschatten beperken de mogelijkheden om hier een beroep op te doen. En discussie over cijfers kan een goed gesprek over verduurzaming van de landbouw in de weg zitten.

We gaan gemeente en hoogheemraadschap benaderen met de vraag of het mogelijk is met deskundigen te bespreken welke gegevens en methoden gebruikt gaan worden om de bodemdaling in het verleden en de toekomst te bepalen, zodat we een gedeeld beeld kunnen krijgen en de bodemdaling effectiever kunnen aanpakken.

Foto header; bodemdaling zichtbaar in het landschap, foto door Maria Kuijf