World Wildlife Day, voor de jeugd

3 maart 2021 was het de werelddag van de wilde dieren en planten ofwel World Wildlife Day.  Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor wilde planten en dieren. Want alle dieren en planten zijn van elkaar afhankelijk. Bijen zijn afhankelijk van bloemen en insecten worden weer gegeten door vogels en andere dieren. Daarom is het behoud en de bescherming van wilde dieren en planten heel belangrijk. Ook in de Krimpenerwaard!

Bij wilde dieren denk je misschien aan de ‘Big 5’ van Afrika. Dat zijn de leeuw, luipaard, olifant, buffel en nijlpaard. In Nederland kom je deze dieren alleen maar in de dierentuin tegen. Gelukkig maar… Toch hebben wij in de Krimpenerwaard ook 5 grote dieren en planten die het erg goed doen en die je onderweg zomaar een keer kunt tegen komen.

Speciaal voor deze bijzondere dag heeft de roofvogelwerkgroep een zomer en een winter Big 5 samengesteld. Op volgorde van trefkans. Omdat het nog steeds een beetje winter is, zie je hieronder de ‘Winter Roofvogel Big 5’ van de Krimpenerwaard.

  1. Buizerd: De buizerd is de meest voorkomende roofvogel in de Krimpenerwaard. Daarom verdient de buizerd echt de eerste plaats in deze Big 5. Je ziet hem vaak hoog in de lucht hangen op zoek naar een lekker hapje.
  2. Torenvalk: De torenvalk is van oudsher een broedvogel in veenweidegebieden zoals de Krimpenerwaard. De laatste jaren zijn er steeds minder broedende torenvalken. De Roofvogelwerkgroep doet onderzoek naar de torenvalk. Dat helpt om meer te leren over de leefgewoonten van torenvalken. Hoe meer je weet, hoe beter je kunt beschermen. De Roofvogelwerkgroep heeft de jeugd van de NVWK uitgenodigd om mee te kijken bij het project torenvalk. Houd daarom de informatie voor jeugd goed in de gaten. Wie weet kun jij binnenkort een jonge torenvalk van dichtbij bekijken en helpen bij de bescherming van deze prachtige roofvogels.
  3. Slechtvalk: De slechtvalk kan superhard vliegen. Bij een stootduik kan hij wel 200 km per uur halen. Dat is sneller dan een auto. Ook daarom verdient de slechtvalk zeker een plekje in deze Big 5!
  4. Sperwer: De sperwer is nog niet bedreigd, maar neemt wel in aantal af. Dit komt vermoedelijk doordat er minder kleine vogels in landbouwgebieden zijn. Door speciale vogelakkers aan te leggen en heggen en bosjes te laten staan zorgen we niet alleen voor de kleine vogels, maar ook voor de sperwer.
  5. Havik: Het gebied waar de havik zijn eten zoekt heet de ‘home range’. Jonge haviken blijven dicht bij huis om een nieuw territorium te zoeken. Als ze eenmaal een territorium hebben, verlaten ze dit hun hele leven niet meer.

Wil je meer leren over de natuur in de Krimpenerwaard? Of bijdragen aan het beschermen van de natuur in de Krimpenerwaard? Als jij tussen 8 en ca. 18 jaar bent ben je van harte welkom als jeugdlid.  Ook als je via het gezinslidmaatschap van je ouders al bent ingeschreven komen wij graag met je in contact.  Bel of mail voor meer informatie of om je aan te melden naar Monique Wooning, jeugd coördinator NVWK via 06 497 99 006 of info@jeugd.nl

Foto header: torenvalk door Peter Stam