Stem op Jaap Graveland!

Onze voorzitter, Jaap Graveland heeft zich kandidaat gesteld voor de Ledenraad van Vogelbescherming. Via facebook zijn al flink wat stemmen binnengekomen. Het zou mooi zijn wanneer hij in de Ledenraad komt. Lidmaatschap van Jaap is erg nuttig voor het netwerk van de NVWK, ideeën en samenwerking.

Vogelbescherming Nederland (VBN) staat in de top drie van actieve landelijke organisaties voor natuurbescherming. VBN is behoorlijk activistisch, voeren voortdurend een goede lobby op basis van deskundigheid, en werken tegelijkertijd veel samen, bijvoorbeeld met Boerennatuur. In het profiel van gezochte kandidaten staat oa ‘versterken van verbinding tussen Vogelbescherming en lokale natuurwerkgroepen’. Kijk, dat past. Thema’s genoeg: werving van actieve vrijwilligers, kennisuitwisseling en communicatie over natuurinclusief renoveren, lokale inzet voor natuurbescherming, herstel van weidevogelpopulaties, energietransitie (windmolens!), vergroening van de tuinen, enz.

Stem hier op Jaap!

Via bovenstaande link vind je ook de motivaties van de kandidaten om zich aan te melden. Stemmen kan tot 15 mei. Dank!