Grutto’s volgen in de Krimpenerwaard; 5 nieuw geringde grutto’s

Sinds 2020 worden er enkele grutto’s gevolgd met zenders in natuur- en agrarisch gebied in de Krimpenerwaard in opdracht van Provincie Zuid-Holland. In beide studiegebieden is het leefgebied voor grutto’s verbeterd. In polder de Nesse (Stichting Het Zuid-Hollands Landschap) is het waterpeil verhoogd en zijn oevers afgevlakt en in polder Bergambacht en Vlist (Agrarisch Collectief Krimpenerwaard/Weidehof Krimpenerwaard) liggen plasdras- en kruidenrijke percelen in het kader van agrarisch natuurbeheer. De vraag is hoe de grutto’s met hun kuikens deze gebieden gebruiken en of het ze lukt om succesvol jongen groot te brengen.

De gezenderde grutto’s worden gevolgd van achter de computer, maar er wordt ook in het veld gekeken wat ze doen. In 2020 werden vijf paar grutto’s gevolgd, maar zij slaagden er allemaal niet in om hun kuikens groot te brengen. Dat was in lijn met het landelijk beeld dat in 2020 vrijwel nergens jongen groot werden. Twee van de zendergrutto’s (Mariëlle en Jaco) zijn tijdens de zomer overleden. Vermoedelijk werd Mariëlle gepredeerd op het nest en Jaco gepakt door een slechtvalk in de Biesbosch.

De zendergrutto’s in de Nesse (Annemieke, Sietse en Johan) verbleven daar tot het moment van vertrek naar het zuiden. Ze maakten dus geen gebruik van andere voedsel- en rustgebieden voor de trek. Annemieke en Johan overwinterden in West-Afrika en Sietse en Spanje. Eind maart waren ze alle drie weer terug in polder de Nesse.

In mei 2021 werden vijf nieuwe grutto’s uitgerust met een zender. De grutto’s dragen namen van betrokkenen uit de omgeving. Een zesde grutto moet nog een zender krijgen. De Nesse:- Ninouk, vernoemd naar Ninouk Vermeer het voormalige regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap- Nuria, vernoemd naar de overleden dochter van Rense Kragten de regiobeheerder van het Zuid-Hollands Landschap. – Diny, vernoemd naar Diny Buisman die onderzoek doet naar grutto’s in de omgeving. Polder Vlist:- Arjan, vernoemd naar Arjan Mulder, de bedrijfsopvolger waar deze grutto is gezenderd. – Limosa, naam gegeven door familie de Jong waar deze grutto is gezenderd.Op dit moment komen de nesten bijna uit of lopen de grutto’s rond met hun kuikens.

Ben je benieuwd hoe het dit jaar met “onze” grutto’s zal gaan? Volg ze dan via Facebook of via het Global Flyway Network.