Jaap Graveland gekozen in de Ledenraad van Vogelbescherming

De Ledenraad is het hoogste orgaan van Vogelbescherming Nederland (VBN) en net als onze Algemene ledenvergadering controleert de Raad het Bestuur van de Vereniging Vogelbescherming en de Raad van Toezicht, met specialisten op het gebied van bijvoorbeeld financiën, werving en organisatie. Bestuur en Raad van Toezicht zitten dichter op de werkorganisatie van Vogelbescherming, het kantoor en de medewerkers.

De Ledenraad, Bestuur en Raad van Toezicht en natuurlijk de medewerkers zelf van Vogelbescherming vormen een mooi netwerk van kennis en relaties die nuttig zijn voor de NVWK. Omgekeerd zijn verenigingen als de NVWK een onmisbare basis voor het beschermingswerk van VBN. Wij vormen als het ware de ogen en oren van VBN en hebben ook praktische ideeën die VBN kan gebruiken. De NVWK werkt al samen met VBN op de onderwerpen weidevogelbescherming, natuurinclusief  renoveren, vergroening van de tuinen en erven en de regionale energietransitie, maar die samenwerking kan nog beter. Ook vraagt de NVWK soms juridisch advies.

Onze voorzitter is erg blij met z’n verkiezing en dankt de mensen die op hem gestemd hebben. Door het  lidmaatschap van de Ledenraad wil Jaap de contacten nog verbeteren, de kennis van VBN rond het werven en vasthouden van met name jeugd en jongeren, en van samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties versterken. VBN zocht juist mensen voor de Ledenraad uit organisaties die bezig zijn met het werven van jeugd en die VBN kunnen helpen de samenwerking met lokale natuurwerkgroepen te verbeteren. Dus het is een mooie match.

Op 3 juni wordt Jaap geïnstalleerd. Daarmee komt het aantal NVWK-leden in de Ledenraad op twee! Want drie jaar geleden werd Katrien Prak al in de Ledenraad gekozen. Katrien is actief in de ontwikkeling van de markt voor streekproducten en is als eigenaresse van de Rode Bessentuin ook zelf een producent ervan. De verkoop van streekproducten kan bijdragen aan een verduurzaming van de landbouw en is dus ook voor bescherming van ‘boerenlandvogels’ van belang.

Informatie over de Ledenraad vindt je hier: https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/organisatie/vereniging/ledenraad