Nieuw mestbeleid vereist grootschalige transitie landbouw om te kunnen slagen

Landelijke natuurorganisaties spreken hun zorgen uit over het nieuwe mestbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het zal er niet toe leiden dat ons water in 2027 schoon is en voldoet aan de Europese waterdoelen. Alleen een grootschalige duurzame transitie van de landbouw kan daarvoor zorgen.

Dit schrijven Natuurmonumenten, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederaties in hun reactie op het voorgestelde 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van LNV. Schoon water is essentieel voor onze natuur en het bevorderen van de biodiversiteit. Schoon en voldoende water is zoveel meer: het is ook de basis voor drinkwater, de landbouw en de industrie.

Lees dit bericht verder op; https://milieufederatie.nl/