Onderteken de petitie natuurinclusief bouwen

Tot 2030 moeten er in Nederland een miljoen huizen worden gebouwd. Vogelbescherming vindt dat er niet gebouwd mag worden in natuurgebieden, waardevolle, cultuurhistorische landschappen of in rijke weidevogelgebieden. Op de plekken waar het wel kan, moeten we de natuur versterken en moet natuurinclusief de norm zijn. Geen wijk meer zonder extra groen, geen huis meer zonder voorzieningen voor vogels en vleermuizen. Een brede coalitie van bouwondernemingen tot natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming, is daarom gestart met een petitie voor Natuurinclusief Bouwen. Zij roepen samen de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge,  op: “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”.

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Onze gebouwde omgeving wordt zo een plek waar we de ruimte delen met vogels, insecten en wilde planten. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid en welzijn.

Voor meer informatie zie onderstaande link https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/onderteken-de-petitie-natuurinclusief-bouwen

Tekst: Vogelbescherming Nederland