Nederlandse landschap verloor 225.000 kilometer heg, roep om herstel groeit

Een eeuw geleden werd het Nederlandse boerenland doorkruist door een netwerk van duizenden kilometers heggen en houtwallen. Ruilverkaveling en prikkeldraad maakten daar na de Tweede Wereldoorlog een abrupt einde aan. NU.nl sprak vier mensen uit een groeiende beweging die de heggen willen herstellen, om de natuur weer in het landschap te krijgen.

Zij lijken de wind mee te hebben: over 8 jaar moet tien procent van het landoppervlak weer bestaan uit ‘groen-blauwe dooradering’. Een kans voor het landschap, wandelaars en bovenal: de natuur. Want heggen, houtwallen en natuurlijke oevers bruisen van het leven.

Lees hier het volledige bericht op nu.nl

Foto header: Een oeroud Nederlands heggenlandschap langs de Maas. Foto: Valentijn te Plate, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap