Grutto’s arriveren tijdens de eerste vogelexcursie van 2022!

Met ca 25 mensen gingen we zaterdag 27 februari op pad om samen vogels te kijken in polder De Nesse en de Berkenwoudse Driehoek. Volwassenen en vijf kinderen. Het was geweldig weer: zon, weinig wind. Wat wil je nog meer? Wel, stiekem had ik gehoopt op de eerste grutto’s.

De eersten waren al één à twee weken in het land. Eerst verblijven ze in grote groepen in buurt van veel water, zoals de Biesbosch. Daarna zoeken ze hun broedgebieden op. In een plas hoorden en zagen we er eentje. Toen kwam er één bij, toen nog één en tenslotte waren er zes. Aan het eind van de excursie zagen we er nog twaalf een ander plas. Op deze eerste mooie dag na een paar dagen slecht weer, waren we dus getuige van het binnenkomen van de grutto’s in onze polder!

Verder waren er heel erg veel smienten, slobeenden, wintertalingen, krakeenden, bergeenden en wilde eenden, prachtig te zien in de zon. Verder zagen we vier soorten ganzen, zilverreigers, veel kieviten en een kramsvogel. Op paaltjes, boven in de boom en in een elektriciteitsmast bevonden zich de roofvogels: buizerd, torenvalk en slechtvalk. We hadden met z’n allen een mooie ochtend.

Tekst en foto’s: Jaap Graveland