Nationale zaaidag 22 april

Zaai voor de bijen, vlinders en andere insecten en help ze aan voedsel!

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden roepen voor het negende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat.

Zie voor info; https://bijenstichting.nl

Foto header: blinde bij op meisjesogen, foto Frans van der Storm