Online symposium ‘De huiskat als invasieve exoot’

Op vrijdag 17 juni van 14.00 tot 17.00 uur organiseert ‘Stichting platform Stop invasieve exoten’ een online symposium met als titel ‘De huiskat als invasieve exoot’.  Het symposium is tevens de start van de zevende Week van de Invasieve Exoten. Voor nadere informatie hierover zie www.wvdie.nl.

Waarom de Week van de Invasieve Exoten?

Invasieve exoten zijn uitheemse planten, dieren en micro-organismen die al dan niet opzettelijk door menselijk toedoen in een nieuw gebied terechtkomen. Door zich daar te vestigen en te verspreiden kunnen ze schade veroorzaken.
In Nederland komen vele honderden invasieve exoten voor. Denk bijvoorbeeld aan de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet en de tijgermug. Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie. Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week.

Tijdens het symposium over de huiskat zullen aan de orde komen;

– de effecten die loslopende katten hebben op de natuur in Nederland,

– de (inter)nationale regelgeving die van toepassing is,

– het nieuwe, baanbrekende standpunt van de Vogelbescherming over loslopende katten,

– de juridische procedure die rond loslopende katten gestart is tegen de minister van Natuur en Stikstof

– en de gezondheidseffecten die het loslopen van katten kan hebben voor andere dieren, de mens, en de kat zelf.

Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en discussie.

Meer informatie over het symposium en aanmelding: zie https://www.vvm.info/online-sessie/de-huiskat-als-invasieve-exoot

Meer info over invasieve exoten; info@invasieve-exoten.nl