Meer inkomsten voor landbouw en natuur op veengrond Krimpenerwaard

Het bedrijf The Cranberry Company in de Krimpenerwaard heeft toestemming gekregen van Stichting Nationale Koolstofmarkt om bespaarde CO2-uitstoot te verzilveren met CO2-certificaten. Het waterpeil ging er omhoog om de veenoxidatie en bodemdaling te verminderen.

De biodiversiteit is er op de percelen fors toegenomen, constateert eigenaar Bart Crouwers van The Cranberry Company. ‘Meer planten en kruiden, meer insecten en veel weidevogels en de waterkwaliteit is verbeterd. De verhoogde waterstand betekent ook minder veenoxidatie en minder CO2-uitstoot. Het is mooi dat dat wat extra geld oplevert om de ontwikkelperiode door te komen.’

Ook gaf Stichting Nationale Koolstofmarkt groen licht voor het verhandelen van CO2-credits op buurgrond van stichting Het Zuid-Holland Landschap in het natuurgebied de Nesse in Krimpenerwaard. Volgens de stichting heeft ze als eerste natuurbeheerder in Zuid-Holland hiervoor toestemming gekregen. Het levert de stichting voor het natuurgebied ongeveer 10 procent meer beheerbudget op.

Nieuwe kans

‘Na veel discussie over peilverhoging is er nu een methode ontwikkeld die bij vernatting van het veengebied extra geld oplevert om de eerste maatregelen te financieren. Want het waterpeil moet omhoog om de typische Hollandse veenpolder als deze te behouden. Dit is een nieuwe kans voor boeren én natuurbeheerders juist in een polder als de Krimpenerwaard’, zegt directeur Alex Ouwehand van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

De Natuur en Milieufederaties hebben het programma ‘Valuta voor Veen‘ ontwikkeld om extra inkomsten te generen voor organisaties die landbouw en natuur willen combineren en daarbij kiezen voor een hoger waterpeil. Het past bij het beleid van provincie Zuid-Holland, zegt natuurgedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks). ‘Het is goed voor iedereen. De natuur en landbouw worden versterkt en de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.’

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/