Milieudoelen alleen haalbaar als boer anders gaat werken

Het ministerie van LNV vroeg onderzoekers van Wageningen University & Research wat regionaal zou moeten gebeuren om landelijke doelen voor waterkwaliteit, klimaat en stikstof in de landbouw te behalen. Uit die studie blijkt dat die landelijke doelen in theorie grotendeels haalbaar zijn, maar alleen met stevige – en voor boeren zéér impactvolle – maatregelenpakketten.

Lees hier het bericht van WUR verder.