Petitie: Red het Groene Hart van Zuid-Holland

Het Groene Hart is voor Zuid-Holland een zeldzaam en kostbaar landelijk gebied. Broodnodig voor rust, ruimte en weidse uitzichten in de drukste en dichtbevolkste provincie van Nederland. Het is een plek waar mensen recreëren en weidevogels hun plek vinden in het boerenland. Maar ook de groene long die mensen zuurstof geeft in hun bestaan. Dit unieke Zuid-Hollandse landschap dreigt te verdwijnen. Help mee om te zorgen dat het niet verloren gaat! 

Wij:

Natuur en milieufederatie Zuid-Holland en medestanders

constateren:

  • Tot 2030 gaat Zuid-Holland zo’n 236.000 woningen bouwen.
  • Als veel van deze woningen in de groene ruimte gebouwd gaan worden gaat dit unieke Zuid-Hollandse landschap verloren.
  • De totale ruimtevraag bij bouwen in de natuur is namelijk nog veel groter omdat ook alle benodigde infrastructuur nog gemaakt moet worden. Dit gaat ten koste van het Groene Hart. (bron: Samenwerkingsafspraken woningbouw Zuid-Holland, PZH 13/10/2022)
  • Het op grote schaal opgeven van de onvervangbare groene ruimte gaat ons niet verder helpen.

en verzoeken

Dat er in het Groene Hart buiten de bebouwde kom niet gebouwd mag worden op plekken waar nu nog niet gebouwd is. Samen geven wij het Groene Hart zo de bescherming die het verdient. Spreek u uit vóór het Groene Hart en het binnenstedelijk bouwen van betaalbare woningen.

Via deze link kunt u de petitie ondertekenen.

Foto header: Ivo Hofstede