Algemene ledenvergadering

Op woensdag 26 maart jl vond de algemene ledenvergadering plaats. De Zwaan in Berkenwoude  was goed gevuld met circa 40 leden. André Bloot was aanwezig om tweedehands boeken te verkopen en er stonden tientallen nestkastjes klaar voor de leden.

Jaap Graveland, de voorzitter, opende de ledenvergadering. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen alle belanghebbenden in de Krimpenerwaard. De NVWK werkt samen met diverse beherende instanties, met overkoepelende organisaties zoals Sovon en niet in de laatste plaats met de boeren! Zonder boeren geen veenweidegebied, laten we daar duidelijk over zijn.

De NVWK heeft nu meer dan 900 leden. Jaap stelde als doel om in 2025 het duizendste lid te verwelkomen. Daarbij willen we een voorbeeld nemen aan André Bloot van de JNW en vooral de jeugd opzoeken om warm te maken voor de natuur.

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd alsmede de begroting voor 2023.

We namen afscheid van de penningmeester, Marco Steenwinkel. Hij legt zijn bestuursfunctie neer, omdat hij naar het oosten van het land vertrekt. Zijn partner vogelcoördinator Vincent van Dijk, gaat met hem mee. De functie vogelcoördinator is daarom bij deze vacant gekomen. Michiel Fokkema neemt het penningmeesterschap over.

Joke Colijn stopt met haar bestuursfunctie PR en communicatie. Joke blijft wel actief bij verschillende projecten en het samenstellen van de Waardvogel. We zijn nog op zoek voor vervanging van de bestuursfunctie PR.

Niet alleen van bestuursleden werd afscheid genomen. Ook van Huug Luigies namen we afscheid als verkenner voor eigen huisvesting van de NVWK.

Nadat de vergadering gesloten werd, was er na de pauze een interessante presentatie van de oprichter van de Stichting Otterstation Nederland, Addy de Jongh over de herintroductie van de otter. 

Foto header: Vlnr Marije Willems, Frans van der Storm, Benjamin Hallie, Jaap Graveland, Joke Colijn en Marco Steenwinkel