Ecologisch maaien van bermen in de Krimpenerwaard

31-03-2023, 17:13

De gemeente onderhoudt de bermen in de woonkernen. Dat zijn de stroken gras die langs de wegen en watergangen liggen. Deze bermen spelen een rol in het leefgebied van planten en insecten. Omdat het minder goed gaat met de insecten in Nederland, onderhouden we de bermen ecologisch waar mogelijk. Hierdoor vinden de insecten meer voedsel en beschutting. Op de maaikaart staat op welke manier we de bermen in de gemeente onderhouden.

Meenemen maaiafval

Voorheen bleef het maaiafval na het maaien liggen. Hierdoor is de grond erg voedselrijk geworden (meer voedingsstoffen). Bij ecologisch maaien wordt het maaiafval meegenomen. De grond wordt hierdoor voedselarmer (minder voedingsstoffen) gemaakt. Een voedselarme grond zorgt voor meer biodiversiteit. Dat betekent dat er meer verschillende planten of dieren in een bepaald gebied leven. Wanneer de grond voedselarmer wordt, krijgen bloeiende planten en kruiden namelijk meer kans om te gaan groeien. Het voedselarmer maken van de grond is een proces dat 5 tot 10 jaar duurt.

Minder vaak maaien

Ook zorgt het minder vaak maaien van bermen voor meer biodiversiteit. Voorlopig betekent het minder maaien dat de bermbegroeiing, zoals het gras, soms hoger komt te staan. In de eerste jaren zien de bermstukken er wat wilder uit, maar daarna komen er meer bloeiende planten en kruiden.

Bermen aan provinciale wegen

De provincie Zuid-Holland maait de bermen langs de provinciale wegen. Bij dijken en in de buitengebieden verzorgt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dit. Zij doen dit waar mogelijk ook op een ecologische manier (in fases maaien en afvoeren van maaisel).

Veilige bermen

Kruispunten en andere plekken waar goed zicht moet zijn, krijgen extra aandacht. Ziet u toch een verkeersonveilige situatie door hoog gras in de berm? Laat het ons dan weten via telefoonnummer 14 0182 of doe een online melding.

Bron: nieuwsbrief gemeente Krimpenerwaard, 31-03-2023