Oproep aan politiek: kies voor echte duurzame bouwnormen

Donderdag 5 oktober debatteerde de Tweede Kamer commissie gebouwde omgeving over een voorstel van minister Hugo de Jonge over de aanscherping van normen voor nieuwbouw in Nederland. Er worden goede stappen gezet, maar het kan nog beter!

Er moeten heel veel huizen bij in Nederland. Het doel van het kabinet is om per jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Als deze toch worden gebouwd, waarom dan niet meteen in álle opzichten duurzaam. Echt duurzaam gaat verder dan alleen goede isolatie en zonnepanelen. Nieuwe huizen zouden gebouwd moeten worden met circulaire materialen, natuurvriendelijk zijn, bestand tegen klimaatverandering en slim energie opwekken en verdelen. De locatie is ook van belang: ze zouden moeten komen op plekken die lopen, fietsen en deelvervoer stimuleren. Zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen. Lees hier de oproep van de Natuur en Milieufederaties verder.

Opslag/parkeerdek van sloophout, foto: Arie van de Graaf