Laagveeninsecten onder druk

Het gaat niet goed met de grote vuurvlinder en de groene glazenmaker. Deze vlinder en libel zijn beide typische soorten van het laagveenmilieu. De oorzaken van de achteruitgang zijn verschillend, maar de twee dalende trends geven aanleiding voor zorgen over de huidige staat van hun leefgebieden. Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto: eileggende groene glazenmaker tussen krabbenscheer, door Dirk Jan Saaltink