Nieuwe ‘gereedschapskist’ helpt Basiskwaliteit Natuur realiseren

Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. De natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur in Nederland te realiseren. Om deze organisaties te helpen en concrete handvatten te bieden, hebben Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een toolbox ontwikkeld. In deze gereedschapskist zijn praktische tips, instrumenten, voorbeelden en kennis te vinden over hoe je met Basiskwaliteit Natuur aan de slag kunt gaan. Lees hier verder.

Foto: S. van de Graaf