Stappen naar een Nederlandse groennorm

Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm nuttig. Er is een rapport overhandigd aan demissionair ministers De Jonge en Van der Wal waarin een mogelijke groennorm wordt verkend. Een groennorm bepaalt hoeveel groen er moet zijn in een stad en aan welke eisen dat groen moet voldoen. Het rapport, geschreven door Sweco in opdracht van ANWB, Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland, onderzoekt diverse groennormen en biedt inzichten voor een mogelijke Nederlandse groennorm. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Podcast “Toekomst voor Natuur” meer dan 100.000 maal beluisterd!

De podcast ‘Toekomst voor Natuur’ verschijnt al bijna twee jaar elke twee weken op zaterdag. In deze podcast gaat Anthonie Stip voor De Vlinderstichting op zoek naar toekomst voor natuur in de Lage landen. Welke plek heeft natuur in onze samenleving? En wat is natuur eigenlijk? Er zijn al meer dan vijftig afleveringen verschenen, die meer dan 100.000 maal zijn beluisterd. Lees hier het bericht uit Bijenlandschap verder.

Foto: pixabay

Meld je aan voor 2 maart!

Enig idee wat je ziet als je om je heen kijkt in de natuur? Alleen al in één tuin kunnen ruim 1600 planten en dieren leven. Doe mee met de gratis Kennisspecial: Soorten herkennen en beschermen en ontdek welke planten- en diersoorten in Nederland voorkomen, waar je ze kan vinden en hoe je ze beschermt. Ook leer je meer over de invloed van stikstof en klimaatverandering op de natuur.

Voor iedereen van 16 t/m 30 jaar oud organiseren SoortenNL en het Groen Traineeship deze Kennisspecial. Vergroot jouw soortenkennis met online cursusavonden, neem deze kennis mee naar buiten in je eigen buurt en ga twee keer met de hele groep trainees op excursie naar het strand, de zee en naar het moeras. De lessen worden gegeven door professionals van bijvoorbeeld de Zoogdiervereniging en De Vlinderstichting. Je maakt zo meteen kennis met veel groene organisaties! Lees hier verder.

Foto: pixabay

Informatiemarkt landelijk gebied Krimpenerwaard op 5 februari

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het landelijk gebied van de Krimpenerwaard en wilt u
erover meedenken? Bezoek dan op maandag 5 februari de informatiemarkt! De informatiemarkt is
van 19.00 tot 22.00 uur in Amicitia, Raadhuisplein 1-5, Lekkerkerk. Agrariërs, inwoners,
natuurbeheerders, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is: u bent van harte welkom!

Wat is er te zien en te horen?
Op 5 februari nemen de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard u mee in de ontwikkelingen en opgaven
op het gebied van landbouw, natuur, water en klimaat. U kunt informatiekramen bezoeken, er zijn
panelgesprekken en er is volop gelegenheid om in gesprek te gaan.


Informatiekramen en gesprekken
Er zijn informatiekramen over onder andere het integreren van natuur en landbouw, de aanleg van
nieuwe natuur, maatregelen om stikstof te beperken en de bodemdaling te remmen en nieuwe
verdienmodellen voor boeren, zoals met kruidenrijk grasland. Diverse boeren en experts delen
inspirerende voorbeelden. Ook kunt u actief deelnemen. Er is alle ruimte voor gesprek en dialoog.
Graag horen we uw ideeën en denkrichtingen voor de toekomst van het landelijk gebied.


Panelgesprekken
Op deze avond zijn er twee panelgesprekken. In het eerste gaat het over de opgaven die op het
gebied afkomen en hoe we hier samen aan werken. Gedeputeerde Frank Rijkaart, wethouder Leo
Barth, hoogheemraad Jos Verdoold en enkele agrariërs uit het gebied wisselen hierover van
gedachten. In het tweede panelgesprek staat toekomstperspectief voor agrariërs centraal en wordt er
nagedacht over nieuwe verdienmodellen. Daarover gaan onder meer de Rabobank , Wim Schippers
van de Veldgids, adviseur Barend Meerkerk en agrariërs in gesprek.


Aanmelden of vragen?
Komt u naar de informatiemarkt? Dan stellen we het op prijs als u zich aanmeldt. Dit kan op
www.krimpenerwaard.nl/landbouw. Hier kunt u ook uw vragen of ideeën aan ons doorgeven.


We zien u graag op 5 februari!


Provincie Zuid-Holland
Gemeente Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Foto: Arie van de Graaf

De negende stilstandsrapportage natuur

De commissie natuur, landbouw en voedselkwaliteit van de Kamer in nieuwe samenstelling, toonde zich tijdens het debat van 21 december niet of nauwelijks bewust van de stand van zaken in de natuur. Uit de 9e voortgangsrapportage Natuur in Nederland, die vlak voor de kerst uitkwam, blijkt dat er weer geen voortgang is. Misschien moet er een andere naam voor deze jaarlijkse rapportage overwogen worden. Lees hier verder.

Foto: Sarah van de Graaf

Nieuwsbrief wintervogel tellingen december 2023

Bij deze ontvangen jullie de nieuwsbrief over de telling van december 2023 en ook meteen de herinnering om komend weekend, 13 en 14 januari 2024 weer te gaan tellen.

Wij kijken terug op een somber telweekend van 16 en 17 december j.l. Het was gelukkig wel overwegend droog en een graad of 10 met wind uit het zuidwesten (3-4 Beaufort).
De weervoorspelling voor het komende telweekend ziet er op dit moment redelijk uit: temperaturen overdag tot 4 graden, bewolkt maar droog en zwakke wind uit het zuidwesten. Muts op, handschoenen aan en tellen maar!

Wij zijn zeer benieuwd naar de tellingen en zien de resultaten graag op wintervogels@nvwk.nl tegemoet!

Tekst: Barbara Clemens namens Hans Kouwenberg,foto: NVWK

Natuurorganisaties in de Krimpenerwaard zoeken weidevogelbeschermers

Heb je wat met vogels en altijd al interesse om weidevogels te beschermen? Dan is dit je kans! Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en Weidehof Krimpenerwaard zijn op zoek naar bevlogen vogelaars die zich samen met andere vrijwilligers en de boeren in het gebied willen zetten voor de weidevogels.

Er zijn circa 80 vrijwilligers actief in de polders van de Krimpenerwaard. En dat moeten er meer worden. Er doen in het veenweidegebied steeds meer boeren mee aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en met een grote ambitie. Ze vinden echter niet altijd de tijd om de nesten te zoeken.

Ondanks de grote inspanningen gaat het nog steeds niet goed met de weidevogelstand. De oorzaken zijn divers en het voert hier te ver om ze allemaal te benoemen, maar predatie en schuilmogelijkheden voor kuikens zijn twee belangrijke factoren. Toch zijn er lichtpuntjes en tellen we steeds meer broedparen grutto die kuikens groot weten te brengen. Dat is goed nieuws.

Nederland heeft bovendien de internationale plicht om weidevogels te beschermen, vastgelegd in de Europese Vogelrichtlijn. Dat is omdat het overgrote deel van de Europese grutto- en kievit populatie in Nederland broedt, in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar niet alleen de grutto verdient onze aandacht, ook de tureluur, kievit, scholekster en de slobeend houden we in het vizier. Het is de zogenoemde Big Five van de Krimpenerwaard.

We bieden een superleuke vrijwilligersbaan in een mooie omgeving: de prachtige polder met z’n open veenweidelandschap en smalle slootjes en langgerekte percelen waar melkkoeien grazen. En ja, met in het voorjaar veel weidevogels.

Om de nieuwe vrijwilligers wegwijs te maken in het veld organiseert NVWK samen met De Groene Motor basiscursussen. Die cursussen vinden begin volgend jaar plaats. Je gaat ook met ervaren medewerkers het veld in om de kneepjes van het vak te leren. Denk aan het herkennen van vogels, hun gedrag en je leert hoe je de nesten, die vaak goed zijn gecamoufleerd, kunt vinden. Meer informatie over de cursussen vind je op weidevogel@nvwk.nl Voor algemene informatie kun je bellen/mailen met

Tineke Hoekstra,

Veldcoördinator Weidehof Krimpenerwaard Tineke@collectiefkrimpenerwaard.nl

Foto: Bernard de Jong