De negende stilstandsrapportage natuur

De commissie natuur, landbouw en voedselkwaliteit van de Kamer in nieuwe samenstelling, toonde zich tijdens het debat van 21 december niet of nauwelijks bewust van de stand van zaken in de natuur. Uit de 9e voortgangsrapportage Natuur in Nederland, die vlak voor de kerst uitkwam, blijkt dat er weer geen voortgang is. Misschien moet er een andere naam voor deze jaarlijkse rapportage overwogen worden. Lees hier verder.

Foto: Sarah van de Graaf

Nieuwsbrief wintervogel tellingen december 2023

Bij deze ontvangen jullie de nieuwsbrief over de telling van december 2023 en ook meteen de herinnering om komend weekend, 13 en 14 januari 2024 weer te gaan tellen.

Wij kijken terug op een somber telweekend van 16 en 17 december j.l. Het was gelukkig wel overwegend droog en een graad of 10 met wind uit het zuidwesten (3-4 Beaufort).
De weervoorspelling voor het komende telweekend ziet er op dit moment redelijk uit: temperaturen overdag tot 4 graden, bewolkt maar droog en zwakke wind uit het zuidwesten. Muts op, handschoenen aan en tellen maar!

Wij zijn zeer benieuwd naar de tellingen en zien de resultaten graag op wintervogels@nvwk.nl tegemoet!

Tekst: Barbara Clemens namens Hans Kouwenberg,foto: NVWK

Natuurorganisaties in de Krimpenerwaard zoeken weidevogelbeschermers

Heb je wat met vogels en altijd al interesse om weidevogels te beschermen? Dan is dit je kans! Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en Weidehof Krimpenerwaard zijn op zoek naar bevlogen vogelaars die zich samen met andere vrijwilligers en de boeren in het gebied willen zetten voor de weidevogels.

Er zijn circa 80 vrijwilligers actief in de polders van de Krimpenerwaard. En dat moeten er meer worden. Er doen in het veenweidegebied steeds meer boeren mee aan Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en met een grote ambitie. Ze vinden echter niet altijd de tijd om de nesten te zoeken.

Ondanks de grote inspanningen gaat het nog steeds niet goed met de weidevogelstand. De oorzaken zijn divers en het voert hier te ver om ze allemaal te benoemen, maar predatie en schuilmogelijkheden voor kuikens zijn twee belangrijke factoren. Toch zijn er lichtpuntjes en tellen we steeds meer broedparen grutto die kuikens groot weten te brengen. Dat is goed nieuws.

Nederland heeft bovendien de internationale plicht om weidevogels te beschermen, vastgelegd in de Europese Vogelrichtlijn. Dat is omdat het overgrote deel van de Europese grutto- en kievit populatie in Nederland broedt, in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Maar niet alleen de grutto verdient onze aandacht, ook de tureluur, kievit, scholekster en de slobeend houden we in het vizier. Het is de zogenoemde Big Five van de Krimpenerwaard.

We bieden een superleuke vrijwilligersbaan in een mooie omgeving: de prachtige polder met z’n open veenweidelandschap en smalle slootjes en langgerekte percelen waar melkkoeien grazen. En ja, met in het voorjaar veel weidevogels.

Om de nieuwe vrijwilligers wegwijs te maken in het veld organiseert NVWK samen met De Groene Motor basiscursussen. Die cursussen vinden begin volgend jaar plaats. Je gaat ook met ervaren medewerkers het veld in om de kneepjes van het vak te leren. Denk aan het herkennen van vogels, hun gedrag en je leert hoe je de nesten, die vaak goed zijn gecamoufleerd, kunt vinden. Meer informatie over de cursussen vind je op weidevogel@nvwk.nl Voor algemene informatie kun je bellen/mailen met

Tineke Hoekstra,

Veldcoördinator Weidehof Krimpenerwaard Tineke@collectiefkrimpenerwaard.nl

Foto: Bernard de Jong

Eindejaarsplantenjacht

Ga je mee op plantenjacht? Stef van Walsum organiseert donderdag 28 december een plantenjacht-excursie in Berkenwoude. Struinend door de dorpskern van Berkenwoude proberen we in een uur tijd zo veel mogelijk bloeiende plantensoorten te vinden. Deze excursie is onderdeel van de Eindejaars Plantenjacht, een evenement dat FLORON jaarlijks organiseert van 1e kerstdag tot 3 januari.

Waar: Berkenwoude
Organisator: Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard & FLORON
Datum: 28 december, 10:00 uur
Verzamelen: bij de ingang van cultureel centrum de Zwaan in Berkenwoude (Kerkweg 2). Op het startpunt is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Contactpersoon: Stef van Walsum (walsum@floron.nl). Aanmelden is niet nodig.

Foto header: paarse dovenetel door Stef van Walsum

Gezocht: veilige tussenstop voor de grutto’s

In februari komen de eerste grutto’s in Nederland aan. Sommige zijn al op de weg terug naar ons land, zoals je zelf kan zien via enkele gezenderde grutto’s, een wonder op zich. De meeste hebben overwinterd in West-Afrika en gaan bij ons proberen hun jongen groot te brengen. In Spanje en Portugal maken deze vogels een tussenstop. Twee voor hen belangrijke gebieden zijn de afgelopen jaren onder zware druk komen te staan: de Coto Doñana in Zuid-Spanje en de Taag-monding bij Lissabon. Nieuwe ontwikkelingen lijken iets van vooruitgang te laten zien. De pessimisten zullen nog niet overtuigd zijn. Wat is er aan de hand? Lees hier verder.

Foto: Edwin Valentin

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied komt ter inzage beschikbaar

Van 16 januari tot en met 26 februari 2024 wordt het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. De stukken zijn via onderstaande link nu al te downloaden. Tijdens deze zes weken kan iedereen reageren op de aanpak en uitgangspunten van het conceptprogramma. Met deze aanpak werken Rijk en provincies, samen met inwoners en ondernemers, aan een landelijk gebied met duurzame landbouw en andere economische activiteiten, en met een grote diversiteit aan planten en dieren, schoon water en gezonde natuur. Dat laat Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, in een brief aan de Tweede Kamer weten. Lees hier verder.

Foto: pixabay

Wolf binnenkort op het kerstmenu?

De beschermde status van de wolf wordt mogelijk aangepast. Zo kopte bijna alle media. Dit op basis van een voorstel van de Europese Commissie om de beschermde status van de wolf van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’ te verlagen. Hiermee wordt het afschieten van de wolf veel gemakkelijker. Maar daarvoor zal eerst wel de Europese Habitatrichtlijn moeten worden aangepast. Deze Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) is door de Europese Raad op 21 mei 1992 vastgesteld en draagt bij aan het waarborgen van de biologische diversiteit in de lidstaten door bescherming van habitats en soorten die van Europees belang zijn. Een belangrijke Europese richtlijn die aan de basis ligt van het natuurbeleid zoals wij dat nu kennen. Een Europese richtlijn die Nederland ook dwingt om die goed toe te passen. Anders had het natuurbeleid er in Nederland waarschijnlijk nog slechter voor gestaan. Lees hier verder.

Foto: pixabay