Vogelexcursie Deltagebied met zeeradijs, zandtulp en kuifaalscholver

Afgelopen zaterdag, 18 december, hadden we sinds lange tijd weer een NVWK-excursie. Paul Schrijvershof, een ervaren vogelaar en oud-coördinator Vlinders en Libellenwerkgroep, organiseerde deze. De opkomst was goed te noemen; er waren 22 deelnemers. Helaas was er een zeer dichte en hardnekkige mist.

We besloten te gaan wandelen bij de Kwade Hoek. Dat was een goede keus: indrukwekkende ontwikkeling van nieuwe duinen en kweldervegetatie op het nieuwe brede strand dat de afgelopen 30 jaar is ontstaan als gevolg van de deltawerken. In de komende jaren kunnen hier zomaar twee nieuwe standvalleien ontstaan, zoals we ook in het Waddengebied zien. Zo zie je maar: áls er ruimte is voor natuurlijke processen, kunnen vanzelf mooie dingen ontstaan. Een mooie waarneming was de zandtulp, een vrij schaarse paddenstoelensoort. We vonden er maar twee. Een paar kardinaalsmutsen zaten barstensvol met vruchten.

Zandtulp, foto: Jaap Graveland

Na de wandeling reden we toch even naar de spuikolk in de Brouwersdam, waar een kuifaalscholver zich van vlakbij liet bewonderen, tussen de gewone aanscholvers. En vier grijze zeehonden vlakbij, nu ondertussen gewoon, maar 25 jaar geleden had niemand dat voor mogelijk gehouden.

Kuifaalscholver, foto: Michiel Fokkema

Al met al weinig vogels, maar toch geslaagd door een paar leuke waarnemingen en een interessante wandeling.

Foto header: Jaap Graveland