Help mee om scholeksters een plek te geven in de stad

Stichting Onderzoek Scholekster

Deze stichting (afgekort SOS) is begin april 2019 opgericht en heeft als doel het initiëren, stimuleren en (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar scholeksters en hun leefgebieden, om hiermee bij te dragen aan hun bescherming. Zij zijn een project gestart om de scholekster een handje te helpen. SOS kan de door jou ingevulde gegevens over de nesten gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kunnen de kuikens in de stad tegen allerlei problemen aanlopen en geeft SOS je tips om ze te helpen.

Waarom is dit project nodig?

Helaas is de scholekster de afgelopen decennia snel in aantal afgenomen. De scholekster kan daarom wat extra hulp goed gebruiken, vooral tijdens het broedseizoen in de stad. Als een paartje eens in de drie jaar een jong groot brengt is dat voldoende om de populatie op peil te houden. Niet alle jongen worden grootgebracht omdat er bijvoorbeeld niet genoeg eten is, of omdat ze worden opgegeten. Dit is een natuurlijk proces. In de stad lopen ze echter tegen andere problemen aan. Zo verdwijnen de jongen vaak via regenpijpen in het riool of verzwakken ze door extreem hoge temperaturen op het dak door gebrek aan beschutting en water. Jij kunt helpen om dit te voorkomen, kijk snel bij de tips en doe mee via; www.scholekster op het dak

Als je meer wilt ontdekken over de achteruitgang van de scholeksters kijk dan op www.chirpscholekster.nl. Hier is meer informatie te vinden over lopend onderzoek naar de verschillende factoren die bijdragen aan de achteruitgang van de scholekster.

Doe mee

Vul de gegevens in van het nest bij jou in de buurt, door jouw antwoorden help je de scholekster enorm! Het is voor het onderzoek erg nuttig om waarnemingen over het nest, de eieren en jongen te ontvangen.

De beste resultaten worden verkregen als je de waarnemingen van eieren en/of jongen om de paar dagen wilt invullen. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van de nestcode die je ontvangt. Je hoeft de nestinformatie dan niet nog een keer in te vullen!

Je kunt ook de handen uit de mouwen steken en zelf aan de slag gaan. Kijk bij de tips om te zien wat je nu al kunt doen!