Zoekmachine onthult dat mensen wereldwijd na zo’n twee weken lockdown massaal deze nieuwe hobby omarmden

En die hobby is… vogeltjes voeren.

Tijdens de wereldwijde coronapandemie zaten we allemaal door beperkende maatregelen aan huis gekluisterd. Veel mensen gingen daarom maar op zoek naar nieuwe hobby’s en bezigheden om zo de tijd de doden. In een nieuwe studie hebben onderzoekers ontdekt dat de lockdowns bij veel mensen een grappige nieuwe interesse hebben gewekt. Want ineens merkten we massaal de vogeltjes in de achtertuin op – en begonnen we te googelen hoe we die het beste konden bijvoeren.

Lees hier het bericht van Scientas verder.

Foto header door Huig Bouter

Zwart weeskind zoekt gezelligheid

Het zwart weeskind is een grote nachtvlinder die aan een forse opmars bezig is. Het was een zeldzaamheid, maar tegenwoordig is deze vlinder verspreid door het hele land te vinden. Je kunt ze lokken met smeer, maar ook kun je op zoek gaan naar plekken waar ze overdag rusten. Daar vind je soms tientallen zwart weeskinderen bij elkaar.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting.

Foto header door Huig Bouter

Gezondheidsrisico: Alsemambrosia vaak in tuinen gevonden, dus haal hem nu weg

De hooikoortsplant Alsemambrosia neemt nog steeds toe in Nederland. In 2022 was 60% van alle meldingen afkomstig uit particuliere tuinen. En dat is slecht nieuws voor iedereen die last heeft van hooikoorts, want deze plant bloeit laat en verlengt het hooikoortsseizoen met twee maanden. Voer je de vogels in je tuin? Check dan of Alsemambrosia opkomt, verwijder de plant en geef je waarneming door.

Lees hier het gezamenlijke bericht van FLORONLUMCNederlandse Voedsel- en WarenautoriteitPollennieuws/Flora van NederlandWageningen University & Research

Foto header door Arnold van Vliet

Let op scheefbloemwitjes

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header door Harry Verkerk

Glazenmakertijd

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header: paardenbijter door Huig Bouter

Oproep Vogelbescherming: honden aan de lijn

Op veel plekken in het land is de zomervakantie al losgebarsten. Helaas vergeten we te vaak dat de natuur meer is dan een decor om te ontspannen. Vooral loslopende honden, op plekken waar dat niet is toegestaan, vormen een groot probleem. Daarom roept Vogelbescherming op je hond aan de lijn te houden waar dat moet. Zeker omdat het broedseizoen van vogels langer duurt dan vaak wordt gedacht. Geef vogels ruimte om te leven! Lees hier het artikel van Vogelbescherming Nederland verder.

Foto: Arie van de Graaf

Vijftien jaar zwaluwtillen

Het is 15 jaar geleden dat de eerste huiszwaluwtil in Nederland werd geplaatst. De hoop was dat de zwaluwen er massaal zouden gaan broeden en dat de tillen zo een bijdrage konden leveren aan een oplossing voor het gebrek aan nestgelegenheid. Inmiddels staan er ruim 270 zwaluwtillen verspreid over Nederland. Dit levert interessante informatie op voor onderzoekers van Vogelbescherming en SOVON. Lees hier bericht van Vogelbescherming Nederland verder.

Foto: huiszwaluwtil door Max Ossevoort

Intensieve landbouw onomstotelijk belangrijkste oorzaak achteruitgang Europese vogels


De intensieve landbouw heeft onomstotelijk geleid tot de afname van broedvogels in Europa. Dit blijkt uit nieuw onderzoek op basis van vogeltellingen die 37 jaar omspannen. Het betreft gegevens van 170 soorten, verzameld op meer dan 20.000 plekken in 28 landen. Landbouwintensivering heeft onmiskenbaar een grotere negatieve invloed op algemene broedvogels dan veranderingen in bosbedekking, verstedelijking en klimaatopwarming.

Lees hier het bericht van de vogelbescherming verder.

Foto: Arie van de Graaf

Honderden gamma-uiltjes tijdens Tuinvlindertelling

En laat dat nou net een soort zijn die niet op onze algemene dagvlinderlijst van de telling staat. Enfin, de weersvoorspellingen waren goed: een zonnig weekend. En het is de tijd van het jaar dat de zomergeneratie vlinders zich laat zien. De juiste ingrediënten voor onze jaarlijkse Tuinvlindertelling afgelopen weekend (vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli). Dit jaar zijn er 52.533 vlinders geteld.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto: gamma-uiltje door Maria Kuijf